MENU
Your Cart

Consimțământul pentru prelucrarea datelor personale

CONSIMTAMANT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


1. Date de contact ale împuternicitului datelor personale

Împuternicitul pentru prelucrarea datelor tale personale este S.C. DESIGNUL TĂU S.R.L., cu sediul în Iași, str. Călărași nr. 27, având CUI RO36537715, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J 22/2067/2016, cu adresa de email contact@ambientacolada.ro și număr de telefon 0735 152 907, denumit în continuare drept „Vânzător“.

Vânzătorul nu a desemnat nicio persoană responsabilă pentru protecția prelucrării datelor personale.

2. Legislația privind prelucrarea datelor personale

Prelucrarea datelor personale este necesară pentru îndeplinirea termenilor și condițiilor contractuale dintre Client/Consumator și Vânzător sau pentru pașii premergători încheierii unui contract de vânzare-cumpărare online, conform articolului 6, paragraful 1, alineatul b) din Reglementarea 2016/679 aparținând Parlamentului European și Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal), denumit în continuare drept „Regulament“.

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul procesării datelor personale este de a încheia un contract între Client/Consumator și Vânzător sau de a executa o măsură de către Vânzător, înainte de a încheia un astfel de contract.

4. Perioada de păstrare a datelor personale

Datele personale sunt păstrate de către Vânzător pentru o perioadă de 10 ani.

5. Terțe părți implicate în obținerea datelor personale

Terțele părți implicate în obținerea datelor personale sunt furnizorii produselor comercializate de Vânzător prin Site, firmele de curierat, transport sau orice alte companii implicate în livrarea bunurilor cumpărate, cât și terții responsabili de realizarea cu succes a plăților aferente procesului de cumpărare.

Vânzătorul nu intenționează să transmită datele tale personale unei terțe țări (aflate în afara UE) sau organizațiilor internaționale.

6. Drepturile deținătorului datelor personale

Conform termenilor și condițiilor stabilite în Regulament, Clientul/Consumatorul are dreptul de a solicita Vânzătorului accesul la datele sale personale, dreptul de a modifica, șterge sau de a limita prelucrarea datelor sale personale, dreptul de a se opune prelucrării acestor date și dreptul la portabilitatea datelor sale personale.

Încălcarea drepturilor privind prelucrarea datelor personale sau a Regulamentului oferă Clientului/Consumatorului dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

Furnizarea datelor personale nu este obligatorie, însă reprezintă o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare. Fără furnizarea acestor date personale, atât încheierea contractului, cât și îndeplinirea acestuia de către Vânzător, nu pot fi realizate.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor personale

.